Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa
Oddział Bydgoszcz

ul. K. Gotowskiego 6, pok. 108
85-030 Bydgoszcz
NIP: 554-10-15-748
Tel./fax: +48 52 322-54-92
WWW: http://www.pzitbbydgoszcz.pl
e-mail: pzitbbydg@outlook.com