Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa


PZITB Oddział w Bydgoszczy...

... jest samorządnym stowarzyszeniem naukowo-technicznym zrzeszającym na zasadzie dobrowolności inżynierów i techników zajmujących się problematyką budowlaną.Działalność stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków.​ Więcej informacji na naszej stronie internetowej: www.pzitbbydgoszcz.pl